«دانشجویان ملزم به استفاده ازقالب این نمونه‌ها هستند»

 

 

نمونه پيشنهاديه پايان نامه  ارشد

Msc-proposal.rar

 

نمونه پيشنهاديه رساله دكترا

Phd Proposal.rar

 

نمونه گزارش پژوهشي 2 دكترا

Phd-Report.rar

 

نمونه پایان‌نامه کارشناسی ارشد - نمونه رساله دکتری

Thesis-Sample.rar

 

3 نمونه فایل دفاع از پایان‌نامه

sample-presentation.rar

 

چند نمونه پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد

samples of msc proposal