معاون آموزشی دانشکده‌ی ریاضی، دکتر رضا مختاری هستند. دو کارشناس آموزشی دانشکده، آقایان مهدی حجارزاده و منوچهر میرزائی در اجرای امور آموزشی با دانشکده همکاری می‌کنند.  در زیر مشخصات دقیق این افراد قرار گرفته است:

دکتر رضا مختاری، دانشیار دانشکده‌ی ریاضی و معاون آموزشی، شماره‌ی تلفن اتاق: ۰۳۱۳۳۹۱۳۶۱۴

آقای مهدی حجارزاده، کارشناس آموزشی، شماره‌ی تلفن: ۰۳۱۳۳۹۱۳۶۱۸

آقای منوچهر میرزائی، کارشناس آموزشی، شماره‌‌ی تلفن: ۰۳۱۳۳۹۱۳۶۲۹

به طور کلی آموزش  دانشکده، مسئول امور ثبت‌نام، بررسی روند تحصیلی دانشجویان، تغییر رشته، انتقال و فارغ‌التحصیلی است.  اطلاعیه‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به هر کدام از موارد ذکر شده، در بخش «اطلاعیه‌ها و آیین‌نامه‌ها» موجود هستند.

اساتید راهنمای دانشجویان ورودی جدید، به ترتیب دکتر خانی و دکتر سلطانی برای گروه ریاضی و  دکتر گلی و دکتر سلامت برای گروه آمار هستند. به زودی صفحه‌ای در بخش آموزش برای آنها احداث خواهد شد. این اساتید، نودانشجویان را در طول تحصیلشان راهنمائی خواهند کرد. 

برای اطلاع، وظایف آموزش دانشکده، به صورت دقیق‌تر در زیر بیان شده‌ است:

امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.

اجرای مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.

هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.

بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.

تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.

رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.

بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.

انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید.