حداقل اطلاعات مورد نیاز دانشجویان درباره‌ی برخی اصطلاحات آموزشی در زیر موجود است:

حداقل اطلاعات مورد نیاز

سایر آیین‌نامه‌های آموزشی در زیر قرار داده شده‌اند:

آیین نامه پروژه کارشناسی

آیین نامه تغییر رشته

آیین نامه مهمان و انتقال

شیوه‌نامه اجرایی دوره کارشناسی ورودی‌های 91، 92 و 93

شیوه‌نامه اجرایی دوره کارشناسی ورودی‌های 94 به بعد

همچنین آیین‌نامه‌های اداره‌ی آموزش در این پیوند قابل مشاهده هستند. 

فرمهای مورد نیاز دانشجویان در پیوندهای زیر قرار گرفته‌اند:

فرم درخواست استثناء

فرم درخواست ثبت پروژه

فرم درخواست مطالعه آزاد

فرم درخواست امتحان مجدد

فرم درخواست پیش ترم

فرم درخواست حذف پزشکی یا مجاز درس