قطب علمی دانشکده (روشهای جبری و کاربردها) :

جهت توسعه و تقویت پژوهش های بنیادی در زمینه های ریاضیات و آمار، در مهر ۸۴ شروع به کار نمود.
اعضای قطب: دکتر احمد حقانی، دکتر محمد صالحی، دکتر سیدمحمود طاهری، دکتر بیژن طائری،
دکتر رسول نصر اصفهانی از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر علیرضا اشرفی از دانشگاه کاشان، و دکتر جواد اسداللهی از دانشگاه شهرکرد.
برخی از دستاوردهای قطب تاکنون:
چاپ تعداد ۱۲۵ مقاله در نشریات معتبر بین المللی توسط اعضاء و همکاران قطب
حمایت در برگزاری کارگاههای تخصصی و سمینارهای علمی دانشکده
هزینه نمودن حدود ۷ میلیون تومان جهت خرید کتاب های لاتین مورد نیاز دانشکده
دعوت از تعدادی محقق برجسته خارجی جهت ارائه سمینار

مرکز پژوهشی آمار کاربردی و سیستمهای تصادفی :

با اهدف زیر از مردادماه ۸۶ شروع به کار نمود.
-انجام پژوهش با رویکرد مبتنی بر پژوهشهای اصیل
-ایجاد ارتباط متقابل و سازنده با سایر مراکز علمی
-گسترش ارتباطات میان رشته ای در جهت رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور
-عقد قرارداد و انجام پژوهشهای نوین علمی مورد نیاز جوامع اجتماعی، اقتصادی و صنعتی کشور
-ایجاد بستر مناسب جهت انجام پروژه های دانشجویی
-برگزاری سمینارها و کارگاههای تخصصی

اعضای گروه پژوهشی آمار کاربردی :

دکتر سعید پولادساز، دکتر محمد صالحی، دکتر سیدمحمود طاهری، دکتر حمید قربانی از دانشکده علوم ریاضی، دکتر مجید افیونی از دانشکده کشاورزی، دکتر محمدرضا طرقی نژاد از دانشکده مهندسی مواد، دکتر جواد عسگری از دانشکده برق و کامپیوتر، و دکتر هوشنگ طالبی و دکتر ایرج کاظمی از گروه آمار دانشگاه اصفهان.
گروه پژوهشی سیستمهای تصادفی: دکتر محمدتقی جهاندیده، دکتر حمیدرضا ظهوری زنگنه، دکتر صفیه محمودی و دکتر امیر نادری (مدیر مرکز) از دانشکده علوم ریاضی، دکتر فرید شیخ الاسلام و دکتر سیدجمال الدین گلستانی از دانشکده برق و کامپیوتر، دکتر کیقباد شمس از دانشکده مهندسی شیمی، دکتر ابراهیم شیرانی از دانشکده مهندسی مکانیک، و دکتر مجید اسدی و دکتر افشین پرورده از گروه آمار دانشگاه اصفهان ، دکتر روح اله جهانی پور از بخش ریاضی دانشکده علوم – دانشگاه کاشان، و دکتر احمدرضا سلطانی از بخش آمار دانشکده علوم – دانشگاه شیراز و بخش آمار و تحقیق در عملیات دانشکده علوم دانشگاه کویت.

گروه پژوهشی آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

مرکز پژوهشی آنالیز ریاضی و کاربردهای آن با هدف گسترش پژوهش های نوین علمی در زمینه های آنالیز ریاضی و کاربردهای آن از مهر ۸۴ با اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم شروع به کار نموده است

اعضای مركز عبارتند از:

دکتر فرید بهرامی،            
استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه پتانسیل
دکتر محمدتقی جهاندیده،
 استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه عملگرها
دکتر سیما سلطانی،       
 استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و نظریه مدولهای توپولوژیک
دکتر محمدرضا کوشش،    
استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و توپولوژی عمومی
دکتر محمود منجگانی،      
استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز تابعی و نظریه عملگرها
دکتر رسول نصراصفهانی،
استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و ساختارهای جبری توپولوژیک
دکتر مهدی نعمتی،         
استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان، گرایش آنالیز هارمونیک و نظریه جبرهای باناخ

 

 

 

سمینارهای علمی دانشکده علوم ریاضی :

دوره جدید سمینارهای علمی دانشکده علوم ریاضی از طرف معاونت پژوهش و فنآوری این دانشکده از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ شروع به کار نموده و بدون وقفه ادامه یافته است.کلیه سمینارها روزهای چهارشنبه رأس ساعت ۱۱ صبح در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم ریاضی برگزار می شوند