رفتن به محتوای اصلی
x

 سخنرانی دکتر علیرضا الفتی

 

 وبینار ۲

عنوان:

GENERAL TOPOLOGY AND MEASURES

CLASSIFYING DUAL SPACE OF CB(X)

 سخنران: آقای دکتر علیرضا الفتی

عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج

 زمان: دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰

  لینک شرکت در وبینار: 

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

تحت نظارت وف ایرانی