رفتن به محتوای اصلی
x

هیات رئیسه
صفیه محمودی

آمار
هیات علمی, رئیس دانشکده, مدیر گروه, دانشیار
31-33913609(98+)
شماره اتاق : 234 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
سجاد لکزیان

ریاضی محض
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
31-33913617(98+)
شماره اتاق : 213 B
بیژن طائری

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 225 B
ساره گلی

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
هیات علمی
مجتبی آقایی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913648(98+)
شماره اتاق : 232 B
مرتضی اسماعیلی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913631(98+)
شماره اتاق : 219 A
غلامرضا امیدی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913649(98+)
شماره اتاق : 231 B
محمود بهبودی

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
31-33913612(98+)
شماره اتاق : 212 A
مهدی تاتاری

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913658(98+)
شماره اتاق : 226 B
رامین جوادی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913657(98+)
شماره اتاق : 224 B
محسن خانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913674(98+)
شماره اتاق : 210 B
رضا رضائیان فراشاهی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913607(98+)
شماره اتاق : 205 B
ریحانه ریخته‌گران

آمار
هیات علمی, دانشیار
31-33913663(98+)
شماره اتاق : 221 B
سیما سلطانی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913656(98+)
شماره اتاق : 208 B
زهرا صابری

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913659(98+)
شماره اتاق : 209 B
بیژن طائری

ریاضی محض
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, استاد
31-33913611 (98+)
شماره اتاق : 225 B
سید قهرمان طاهریان

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913651(98+)
شماره اتاق : 229 B
رسول عاشقی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, دانشیار
31-33913673(98+)
شماره اتاق : 222 B
بهناز عمومی

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913652(98+)
شماره اتاق : 228 B
مصطفی عین اله زاده صمدی

ریاضی محض
هیات علمی, استادیار
31-33913606(98+)
شماره اتاق : B 204
مریم کلکین‌نما

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913615(98+)
شماره اتاق : 209 A
محمدرضا کوشش

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913646(98+)
شماره اتاق : 234 B
مجید گازر

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913634(98+)
شماره اتاق : 203 B
ساره گلی

آمار
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
31-33913661(98+)
شماره اتاق : 211 B
حامد لروند

آمار
هیات علمی, استادیار
31-33913602(98+)
شماره اتاق : B 206
سجاد لکزیان

ریاضی محض
معاون پژوهشی, هیات علمی, استادیار
31-33913617(98+)
شماره اتاق : 213 B
صفیه محمودی

آمار
هیات علمی, رئیس دانشکده, مدیر گروه, دانشیار
31-33913609(98+)
شماره اتاق : 234 A
رضا مختاری

ریاضی کاربردی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
31-33913614(98+)
شماره اتاق : 214 A
حمیدرضا مرزبان

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استاد
31-33913622(98+)
شماره اتاق : 220 A
رضا مزروعی سبدانی

ریاضی کاربردی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
31-33913608(98+)
شماره اتاق : 205 A
مرتضی ملک نیا

ریاضی کاربردی
هیات علمی, استادیار
31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211A
سید محمود منجگانی
از سال 95 تا 1402
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913619(98+)
شماره اتاق : 221 A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
مهدی نعمتی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913660(98+)
شماره اتاق : 213 ‌‌B
محمدرضا ودادی

ریاضی محض
هیات علمی, دانشیار
31-33913647(98+)
شماره اتاق : 233 B
امیر هاشمی

ریاضی محض
هیات علمی, استاد
31-33913635(98+)
شماره اتاق : 202 B
کارشناسان
فاطمه .گلناری
کارشناس ارشد حسابداری

کارمند
مسوول دفتر دانشکده
,
31-33912600 (98+)
,
31-33912601 (98+)
مهدی حجارزاده


کارمند, کارشناس آموزشی
31-33913618 (98+)
طاهره رحیم پور
کارشناس ارشد کامپیوتر

کارمند
کارشناس مسوول سرورهای پردازش موازی و مسوول وب سایت
,
03133913623
مهرانگیز رضائی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
31-33913626 (98+)
حسنعلی زراعتکار دهنوی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
31-3391-1077 (98+)
سعادت شامحمدی


کارمند
علیرضا شمس


کارمند
سید رضا موسوی
کارپرداز

کارمند
03133913655
منوچهر میرزایی
امور عمومی

کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی
31-33913629 (98+)
اساتید بازنشسته
امیر نادری

آمار
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
31-33913627(98+)
شماره اتاق : 208 A
منصور آقاسی

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
فرید بهرامی

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
31-33913616(98+)
شماره اتاق : 221 A
محمدتقی جهاندیده

ریاضی محض
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
31-33913633(98+)
شماره اتاق : 211 A
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
حسین خبازیان


بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمود بینا مطلق


بازنشسته, هیات علمی
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
فروزان خردپژوه


بازنشسته, هیات علمی
علی رجالی

آمار
بازنشسته, دانشیار
31-33913605(98+)
شماره اتاق : 201 B
فروغ الزمان ریسمانچیان


بازنشسته, هیات علمی
عاطفه قربانی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمد مشکوری


بازنشسته, هیات علمی
مسلم نیکفر


بازنشسته, هیات علمی
قدسیه وکیلی


بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
اعظم اعتماد

ریاضی محض
بازنشسته, دانشیار
33913653(98+)
شماره اتاق : ۲۲۷ ‌B
روسای پیشین
سید محمود منجگانی
از سال 95 تا 1402
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913619(98+)
شماره اتاق : 221 A
حمیدرضا ظهوری زنگنه
از سال 77 تا 80 و 82 تا 85 و 92 تا 95
ریاضی محض
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
سعید پولادساز
از سال 89 تا 92
آمار
رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استادیار
31-33913630(98+)
شماره اتاق : 203 A
رسول نصر اصفهانی
از سال 88 تا 89
ریاضی محض
هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد
31-33913650(98+)
شماره اتاق : 230 B
سید محمود طاهری
از سال 85 تا 88

رؤسای پیشین, استاد
احمد حقانی
از سال 67 تا 71 و 80 تا 81

رؤسای پیشین, بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی زینل همدانی
از سال 66 تا 67 و 71 تا 77

هیات علمی, رؤسای پیشین, استاد

تحت نظارت وف ایرانی