رفتن به محتوای اصلی
x

لینک مقاله‌ای از شفرویچ، ترجمه شده توسط دکتر عین‌اله‌زاده:

https://m-einollahzadeh.iut.ac.ir/sites/m-einollahzadeh.iut.ac.ir/files//file_basepage/trjmh_skhnrny_shfrwych.pdf

کتاب زیر نیز  که اخیرا چاپ شده مقالات خیلی جالبی در مورد مسائل روز شاخه های مختلف ریاضی دارد (پیشنهاد شده توسط دکتر عین‌اله‌زاده)

دکتر سیاوش شهشهانی یکی از تأثیرگذارترین چهرهها در ریاضیات معاصر ایران است. او پس از اخذ درجۀ دکتری از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی تحت نظر استیون برندۀ نشان فیلدز( و تدریس در دانشگاههای کالیفرنیا در برکلی، نورث وسترن در ایلینوی و ویسکانسین در مدیسون، به ایران بازگشت و به عضویت هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف درآمد و خود را وقف آموزش ریاضیات و تربیت نسلی از ریاضیدانان برجسته نمود.

در این فایل زیر، متن مصاحبه دکتر کوشش با ایشان را ملاحظه بفرمایید.

به منظور تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه، ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان از طريق آموزش‌هاي فراتر از سرفصل‌هاي موجود، حمايت و تقويت تحقيق و پژوهش‌هاي دانشجويي، ايجاد محيط با نشاط علمي و افزايش جذابيت براي حضور دانشجويان در فعاليت‌هاي فوق برنامه علمي، ترويج فرهنگ كار علمي گروهي و فرهنگ‌سازي براي حركت دانشجويان در راستاي توسعه علمي كشور، اداره فعاليت‌هاي علمي دانشگاه طبق معاونت فرهنگی- دانشجویی تشكيل و به فعاليت مي‌پردازد.

مهمترین اهداف و وظایف معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشکده عبارتند از:

تحت نظارت وف ایرانی