رفتن به محتوای اصلی
x

آنالیز

در گرایش آنالیز،  به طور کلی به حد و مفاهیم مربوط به آن، مانند مشتق، انتگرال،‌اندازه، سریهای نامتناهی و توابع تحلیلی پرداخته می‌شود. هرچند مفاهیم یادشده عموماً در  بستر توابع حقیقی و مختلط مورد مطالعه قرار می‌گیرند؛ ولی مفاهیم آنالیزی، فراتر از فضاهای هندسی،‌ در فضاهای متریک و توپولوژیک نیز قابل مطالعه هستند. 

آنچه دانشجویان در درس حساب (ریاضی ۱ و ریاضی ۲) فرامی‌گیرند طعم و بوی آنالیز مقدماتی دارد. 

شاخه‌های اصلی آنالیز ریاضی عبارتند از آنالیز حقیقی، آنالیز مختلط، آنالیز تابعی، معادلات دیفرانسیل، نظریهٔ اندازه و آنالیز عددی.

در دانشکده‌ٔ‌ ریاضی، اعضای هیئت علمی در گرایش آنالیز افراد زیر هستند. برای آشنایی بهتر با آثار و تخصص هر یک از آنها، (با کلیک روی نامشان) به وبسایت شخصی‌شان مراجعه کنید. 

 

فرید بهرامی (آنالیز تابعی احتمالاتی، احاطه‌سازی)

سیما سلطانی (آنالیز هارمونیک مجرد،‌ نظریه جبرهای باناخ،‌ نظریه مدولهای باناخ،‌ ویژگیهای همولوژی مدولهای باناخ)

محمود منجگانی (جبرهای عملگری، آنالیز ماتریسها، نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی،‌ احتمال)

مهدی نعمتی (آنالیز هارمونیک، میانگین‌پذیری و جبرهای باناخ، نظریه‌ی نقطه‌ٔ ثابت)

رسول نصر اصفهانی (آنالیز هارمونیک مجرد، نظریه‌ٔ جبرهای باناخ،‌ گروه‌های توپولوژیک، آنالیز حقیقی، آنالیز فوریه)

محمد تقی جهاندیده (نظریهٔ عملگرها، آنالیز تابعی، مدلسازی ریاضی، بهینه‌سازی، ریاضیات مالی)

تحت نظارت وف ایرانی