رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء آقای دکتر عاشقی به مرتبه دانشیاری

جناب آقای دکتر عاشقی

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

دانشکده علوم ریاضی

تحت نظارت وف ایرانی