رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء آقای دکتر مرزبان به مرتبه استادی

جناب آقای دکتر مرزبان

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

دانشکده علوم ریاضی

تحت نظارت وف ایرانی