رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء آقای دکتر هاشمی به مرتبه استادی

 

جناب آقای دکتر هاشمی

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی