رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء آقای دکتر گازر به مرتبه استادی

جناب آقای دکتر گازر

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی