رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء به مرتبه دانشياری سرکار خانم دكتر محمودی

همکار ارجمندمان، سرکار خانم دکتر محمودی، با شایستگی به مرتبه دانشیاری (به اتفاق آراء در هیات ممیزه) ارتقاء یافته‌اند. از ایزد منّان توفیقات بیشتر ایشان را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی