رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء به مرتبه دانشياری سرکار خانم دكتر محمودی

همکار ارجمند

سرکار خانم دکتر محمودی

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه دانشیاری (به اتفاق آراء در هیات ممیزه) را تبریک عرض می نمائیم و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی