رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء دکتر اعتماد به مرتبهٔ دانشیاری

همکار ارجمندمان، سرکار خانم دکتر اعتماد، با شایستگی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافته‌اند. از ایزد منّان توفیقات بیشتر ایشان را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی