رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء دکتر ریخته‌گران به مرتبهٔ دانشیاری

همکار ارجمندمان، سرکار خانم دکتر ریخته گران، با شایستگی به مرتبه دانشیاری (به اتفاق آراء در هیات ممیزه) ارتقاء یافته‌اند. از ایزد منّان توفیقات بیشتر ایشان را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی