رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقاء دکتر مختاری به مرتبه استادی

جناب آقای دکتر مختاری

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی