رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقا به مرتبه دانشياری خانم دکتر سلطانی

سرکار خانم دکتر سلطانی

ارتقای شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک گفته و از ایزد منّان  توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

دانشکده علوم ریاضی

تحت نظارت وف ایرانی