رفتن به محتوای اصلی
x

ارتقا به مرتبه دانشياری دكتر مزروعی

جناب آقاي دكتر مزروعی

ارتقای شایستهٔ جنابعالی به مرتبه دانشیاری را  تبریک می‌گوییم و از ایزد منّان  توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی