رفتن به محتوای اصلی
x

ارسال فرم تاييديه سهميه قبولی رتبه اول

قابل توجه دانش آموختگان متقاضی استفاده از سهميه رتبه اول دوره كارشناسی دانشگاه ها در آزمون كارشناسی ارشد سال 1403، به اطلاع آن دسته از دانشجويان فارغ التحصيل تا 31/ 06/ 1403 می رساند كه چنانچه در آزمون كارشناسی ارشد شركت نموده و مشمول و متقاضی استفاده از سهميه رتبه اول دوره كارشناسی می باشید فرم پيوست را حداکثر تا تاریخ 27/4/1403 تکمیل نموده و پس از تائید کارشناس آموزش دانشکده به اداره کل آموزش دانشگاه تحویل فرمائید.                        

مديريت خدمات آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی