رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاحيه شرايط پذيرش بدون آزمون در مقطع دكتري سال 97

به استحضار مي رساند پيرو مصوبه شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 5 / 2 / 97  بر مبناي نامه شماره 2 / 299574 مورخ 16 / 12 / 96 معاونت محترم آموزشي وزارت علوم در خصوص تسهيل در آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصيلي دكتري، اصلاحاتي صورت گرفته است . اصلاحات مصوب شده بدين شرح مي باشد: 

1 -حذف شرط لازم مقاله ژورنالي

2- اضافه شدن مدرك "نامه اي محرمانه از استاد راهنما (در داخل پاكت بسته امضا شده) دال بر توانمندي جامع دانشجو براي انجام يك رساله دكتري بر مبناي قابليتهاي پژوهشي وي در طي انجام پايان نامه كارشناسي ارشد" در امتيازدهي پژوهشي

3- تغيير و اصلاح جدول شماره 1 : نحوه محاسبه امتياز دهي پژوهشي

خواهشمند است مراتب به نحوي وسيع در دانشكده اطلاع رساني شود تا متقاضيان  بدون آزمون در مقطع دكتري در صورت تمايل نسبت به ارسال مدارك اقدام نمايند. در ضمن تاريخ ارسال مدارك تا 22 / 2 / 97 تمديد گرديد.

تحت نظارت وف ایرانی