رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه اسكان تابستان 1402

قابل توجه دانشجويان ارشد و دكتری
جهت بررسی در خواست اسكان در تابستان 1402، لازم است دانشجويان عزيز درخواست خود را بهمراه دليل نياز به اسكان در خوابگاه و با تاييد استاد راهنما حداكثر تا تاريخ 25 خرداد 1402 به دفتر تحصيلات تكميلی دانشكده تحويل دهند. لازم است قبل از ارائه درخواست خود شرايط عمومی و اختصاصی تخصيص خوابگاه كه در ادامه آورده شده است، مطالعه شود

تحت نظارت وف ایرانی