رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه دیدن برگه های کوئیز ریاضی عمومی 1

به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند که جهت دیدن برگه های کوییز ریاضی عمومی ۱ طبق برنامه زمانی زیر میتوانند به دانشکده ریاضی مراجعه نمایند:

گروه دکتر کوشش و دکتر خانی : شنبه ۱۶ دیماه ساعت  ۱۰:۳۰ تا ۱۲ در اتاق دستیاران اموزشی واقع در طبقه همکف 

گروه دکتر سلطانی و دکتر عمومی: یکشنبه ۱۷ دیماه ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ در اتاق دستیاران اموزشی واقع در طبقه همکف

گروه دکتر نعمتی و دکتر زارعی: دوشنبه ۱۸ دیماه ساعت ۱۵ تا ۱۶ اتاق دستیاران اموزشی واقع در طبقه همکف

گروه دکتر جوادی: شنبه ۱۶ دیماه ساعت  ۱۲ تا ۱۳ اتاق دستیاران اموزشی واقع در طبقه همکف

گروه دکتر ملک نیا : یکشنبه ۱۷دیماه ساعت ۱۰ تا ۱۱ در محل اتاق ۳۱۹ دانشکده ریاضی

 

تحت نظارت وف ایرانی