رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال درس ریاضی عمومی 1

 

کلاس حل تمرین روز دوشنبه 27 آذرماه ساعت 12 -10  کلاس 13 محتمع ابوریحان (مجتمع کلاسها)

کلاس حل تمرین روز دوشنبه 27 آذرماه ساعت 15-13 تالار 5

شرکت در یکی از این کلاسها کافی است

تحت نظارت وف ایرانی