رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب آقای دکتر رضا اسمعیلوندی لری به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه سال 1402

انتخاب آقای دکتر رضا اسمعیلوندی لری فارغ التحصیل دکتری از دانشکده علوم ریاضی تحت راهنمایی استاد جناب آقای دکتر نعمتی به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی دانشگاه سال 1402 

دانشجو برتر

تحت نظارت وف ایرانی