رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب جناب آقای دکتر رجالی به عنوان استاد برتر آمار از طرف مرکز آمار ایران

همکار ارجمند

جناب آقای دکتر رجالی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاد برتر در زمینه آمار توسط مرکز آمار ایران را به شما تبریک عرض می نمائیم.

دانشکده علوم ریاضی

لینک خبر

تحت نظارت وف ایرانی