رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب جناب آقای دکتر لروند به عنوان سردبیر خبرنامه انجمن آمار ایران

آقای دکتر حامد لروند استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیات علمی گروه آمار، بعنوان سردبیر نشریه خبرنامه انجمن آمار ایران انتخاب شد.
این نشریه با هدف ارایه مطالب تحلیلی مرتبط با مسائل و مشکلات آمار در کشور، ارائۀ چشم اندازهای پیش روی آمار در جهان و کشور، اطلاع رسانی رویدادها و فعالیت‌های انجمن منتشر می شود

تحت نظارت وف ایرانی