رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب دکتر خانی به عنوان استاد راهنمای تحصیلی نمونه

جناب آقای دکتر خانی

انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان استاد راهنمای تحصیلی نمونه را تبریک گفته و از ایزد منّان توفیقات بیشتر جنابعالی را خواستاریم.

تحت نظارت وف ایرانی