رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب دکتر گازر به عنوان سردبیر بولتن انجمن ریاضی

عضو هیئت علمی دانشكده رياضی ، به عنوان سردبير نشريه معتبر رياضی ايران انتخاب شد.

در جلسه شورای اجرایی انجمن رياضی ايران دکتر مجید گازر، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، به عنوان سردبیر بولتن انجمن ریاضی ایران برای دوره سه ساله (شروع از۱۴۰۱ ) انتخاب شد.  

بولتن انجمن ریاضی ایران، با سابقه ترين مجله ریاضی کشور است که از سال ۱۳۵۳ و به زبان انگلیسی منتشر مي شود. این مجله در حال حاضر توسط انتشارات اشپرینگر منتشر میشود.
دکتر گازر پیش از این به مدت سه سال به عنوان سردبیر بخش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی در این مجله فعالیت داشته است. 
شايان ذكر است این مجله دارای ۳۵ عضو هیأت تحریریه،۱۰ عضو هیأت تحریریه مشاور و ۳۰ عضو هیأت دبیران وابسته است که از بین ریاضیدانان برجسته ایرانی و خارجی انتخاب می شوند. 

دكتر مجيد گازر دانشيار جوان  دانشكده رياضی دانشگاه صنعتي اصفهان دانش آموخته دانشگاه انتاریو غربی در کانادا است. وی همچنين در سال 1398 برنده جایزه  عباس ریاضی کرمانی (از جوایز انجمن ریاضی ایران) شده است. 
روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان این انتخاب شایسته را که نشان دهنده جایگاه ویژه علمی و مقبولیت دکتر گازر در بین جامعه ریاضی ایران است، به ایشان و دانشکده ریاضی تبریک می گويد و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

تحت نظارت وف ایرانی