رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دوره مقدماتی آموزش برنامه زی‌پرشين

 ويژه دانشجويان ارشد ورودی 93

سه شنبه  5/8/94 ( آموزش نظری و عملی ) در سايت کارشناسی

چهارشنبه 6/8/94 ( رفع اشکال ) در سايت ارشد

شروع كلاس: ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه

برای ثبت نام تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 4/8/94 با ارائه کارت دانشجويی به خانم رضايی مراجعه کنيد.

هزينه دوره 150.000 ريال

تحت نظارت وف ایرانی