رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه تفکر خلاق در دانشکده

برگزاری کارگاه تفکر خلاق

ویژه دانشجویان کارشناسی ریاضی ورودی ۹۴

یکشنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۱۳-۱۵ کلاس ریاضی ۴

تحت نظارت وف ایرانی