رفتن به محتوای اصلی
x

برگزيدگان بيست و دومين المپياد علمي قطب 5 كشور

برگزيده شدن در مرحله اول بيست و دومين المپياد علمي دانشجويي قطب 5 كشور در رشته رياضي

را به جناب آقاي محسن قدرتي (رتبه 1) و آقاي حسين شكوهي زاده (رتبه 2) تبريك مي گوئيم.

 

تحت نظارت وف ایرانی