رفتن به محتوای اصلی
x

بهینه سازی

مهدی تاتاری (آنالیز عددی)

رضا مختاری (آناليز عددی،‌ محاسبات علمی،‌ حل عددی معادلات ديفرانسيل عادی و پاره‌ای و معادلات انتگرال، روش‌هاي وابسته به شبكه و آزاد از شبكه)

حمیدرضا مرزبان (ریاضی کاربردی)

تحت نظارت وف ایرانی