رفتن به محتوای اصلی
x

ترکیبیات و نظریه گراف

رامین جوادی (نظریه‌ی گراف و ترکیبیات،‌ الگوریتمها و پیچیدگی محاسبه، نظریه‌ی جبری گراف)

غلامرضا امیدی (نظریه‌ی گراف و ترکیبیات،‌ نظریه‌ٔ گراف جبری،‌ روشهای احتمالاتی در ترکیبیات)

بهناز عمومی (گراف و ترکیبیات)

تحت نظارت وف ایرانی