رفتن به محتوای اصلی
x

تمديد فراخوان پذيرش بدون آزمون کارشناسی ارشد

اصلاحيه

پذيرش بدون آزمون دانش آموختگان ممتاز کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

تبصره: طبق مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، حد نصاب واحدهای درسی دانشجويانی كه در بهمن ۹۸ در حال گذراندن نيمسال ششم بوده و در آن نيمسال حداقل ۴ واحد حذف داشته اند،  تا ۴ واحد قابل كاهش است، به شرطی كه در نيمسال مذكور اين ميزان واحد حذف شده در كارنامه ثبت شده باشد.

تحت نظارت وف ایرانی