رفتن به محتوای اصلی
x

توپولوژی

توپولوژی از مطالعه عمیق‌تر مفاهیم حساب دیفرانسیل و انتگرال و فضاهای متریک پدید آمده است. تلاش‌ها برای دقیق‌تر کردن استدلال‌هایی که توسط نیوتن و لایب‌نیتز ارائه شده بودند و بر پایه شهود هندسی استوار بودند منجر به تعریف دقیق حد، صورت بندی آزمون‌های همگرایی برای سری‌ها و تعریف دقیق پیوستگی توابع گردید. با ارائه تعریف مجموعه توسط کانتور، این مفاهیم به صورتی مجرد پایه‌های اولیه توپولوژی را بنا نهاد. امروزه مطالعه توپولوژی به عنوان یک درس، علاوه بر اینکه به خودی خود جالب توجه است، پایه‌های مطالعه عمیق‌تر را در حداقل نیمی از شاخه‌های ریاضیات، از جمله هندسه، آنالیز ریاضی و توپولوژی جبری فراهم می‌آورد.

شاخه های اصلی توپولوژی عبارتند از توپولوژی عمومی، توپولوژی جبری، توپولوژی دیفرانسیل و توپولوژی هندسی. 

در دانشکدهٔ ما افراد زیر در زمینهٔ توپولوژی فعالیت می‌کنند.

دکتر محمد رضا کوشش

 

تحت نظارت وف ایرانی