رفتن به محتوای اصلی
x

جبر

محمود بهبودی  (نظریه‌ی حلقه‌ها و جبرهای شرکت‌پذیر)

بیژن طائری (نظریه‌ی گروه‌ها، ساختارهای گسسته، ترکیبیات جبری، کاربرد جبر)

محمد رضا ودادی (مطالعه‌ی حلقه‌ها از طریق نظریه‌ی مدولها،‌ جبرهای لی، حلقه‌های درون‌ریختی)

تحت نظارت وف ایرانی