رفتن به محتوای اصلی
x

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402

حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1402 در روزهای شنبه و یکشنبه 12 و 13 خرداد ماه انجام خواهد شد.

دانشجویان محترم جهت انجام حذف اضطراری باید شخصاً از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند.

مقررات حذف اضطراری:

1- کليه دانشجویان مقطع کارشناسی می‌توانند در زمان حذف اضطراری یک درس از دروس نظری را حذف نمایند.

2- با حذف درس، تعداد واحدهای باقی مانده در نهایت از 12 واحد کمتر نشود.

تذکر: دانشجویان گرامی ورودی 99 و بعد از آن توجه داشته باشند که در کل مدت تحصیل می توانند حداکثر در شش نیمسال تحصیلی از گزینه حذف اضطراری یک درس نظری استفاده نمایند.

مدیریت خدمات آموزشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی