رفتن به محتوای اصلی
x

خیام خیّام -- مصاحبه با دکتر خانی و دکتر ولی‌زاده

بازگشت

مصاحبه با دکتر خانی و دکتر ولی‌زاده به میزبانی دکتر پورمهدیان، در دانشگاه شهید بهشتی؛ تحت برنامهٔ خیام‌ِ خیام

تحت نظارت وف ایرانی