رفتن به محتوای اصلی
x

دانشجویان گرامی، جهت اعتراض، بازنگری، دیدن برگه های کوئیز تاریخ 1 خرداد با توجه به گروه درسی خود می توانید طبق برنامه زیر مراجعه کنید:

درس ریاضی عمومی 2

  • گروه دکتر خانی شنبه 20 خردادماه ساعت 10-9  دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی
  • گروه دکتر نعمتی و گروه دکتر جوادی یکشنبه 21 خردادماه ساعت 12- 11 دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی
  • گروه دکتر منجگانی و گروه دکتر عاشقی: دوشنبه 22 خردادماه ساعت 12-11 دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی

درس ریاضی عمومی 1:

  • گروه دکتر کوشش: شنبه 20 خرداد ساعت 12:30 الي 13:30 دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی
  • گروه دکتر سلطانی: یکشنبه 21 خردادماه ساعت 12:30 تا 13:30 دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی
  • گروه دکتر ملک نیا: يكشنبه 21 خرداد ساعت 13 تا 14 دفتر دستیاران اموزشی طبقه همکف دانشکده ریاضی

تحت نظارت وف ایرانی