رفتن به محتوای اصلی
x

دفاع كارشناسي ارشد- انتخاب متغير در خوشه بندي مدل محور با رويكرد منظم سازي

تحت نظارت وف ایرانی