رفتن به محتوای اصلی
x

دو موقعیت پسادکتری در دانشکدهٔ ریاضی

دو موقعیت پسادکتری در زمینه‌های

۱) سیستم های دینامیکی و مهندسی کنترل

۲)  هندسه و توپولوژی

در دانشگاه صنعتی اصفهان تامین اعتبار شده است. علاقه‌مندان می‌توانند رزومه علمی خود را به آدرس های زیر ارسال کنند.

۱)  دکتر مجید گازر (سیستمهای دینامیکی و مهندسی کنترل)  mgazor@iut.ac.ir

2)  دکتر محمدرضا کوشش (هندسه و توپولوژی)  koushesh@iut.ac.ir

حداکثر سن متقاضی چهل سال و مهلت ارسال تا نیمه خردادماه سال جاری است.

معیار پذیرش، کیفیت فعالیت های علمی و پژوهشی متقاضی است. 

پسادکتری

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی