رفتن به محتوای اصلی
x

راه اندازي سرويس ويدئو كنفرانس در دانشكده

باستحضار مي رساند كه با تلاش كارشناسان فناوري دانشكده از ابتداي آذرماه 1393 امكان استفاده از سرويس ويدئو كنفرانس در سالن خوارزمي دانشكده فراهم شده است.

تحت نظارت وف ایرانی