رفتن به محتوای اصلی
x

راه مقابله با تروجان مخفی ساز اطلاعات فلش

اساتید محترم و دانشجویان گرامی

برای باز گرداندن اطلاعات خود که توسط تروجان، از روی فلش مخفی گردیده است فایل زیر را بر روی فلش ذخیره کرده و آن را اجرا نمائید:

(كادر سياه رنگی در محيط DOS باز می شود كه بايد مدتی منتظر بمانيد تا فايلها به حالت عادی بازگردانده شوند)

Restore File

تحت نظارت وف ایرانی