رفتن به محتوای اصلی
x

روز جبر

روز جبر - مروری بر ده سال بزرگداشت خوارزمی با نگاهی به آینده

 پنج شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۰

 ساعت ۱۵:۳۰ تا۱۹:۳۰

افتتاحیه (۱۵:۳۰ تا ۱۶)
خیرمقدم، بیان انگیزه برگزاری و چالش ها

سخنرانی  و گفتگو (۱۶ تا ۱۷:۱۰)

 آقای دکتر ناصر کنعانی 
(دانشگاه فنی برلین، آلمان)
"درباره خوارزمی"

 میزگرد (۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰)
جمع بندی میزگردهای قبلی و بحث آزاد پیرامون فرصت ها و چالش ها
(ترسیم آینده)

شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.

 لینک شرکت در برنامه:
 https://webinar.mathhouse.org/ch/algebra
اطلاعات بیشتر:
 www.mathhouse.org

تحت نظارت وف ایرانی