رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی خانم دکتر سلامی

وبینار علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی اصفهان روز دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۰۰ برگزار خواهد شد. پوستر و چکیده سخنرانی به پیوست تقدیم می‌گردد.

عنوان:

Iterative Infeasible Path

Following Interior Point Method

for the Convex Quadratic Programming

 سخنران: خانم دکتر مریم سلامی

محقق دانشگاه صنعتی اصفهان

 زمان: دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰

   لینک شرکت در وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

 

تحت نظارت وف ایرانی