رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی خانم دکتر مریم محمدی

وبینار ۷

 

عنوان:

A shape preserving quasi-interpolation operator based on a new transcendental RBF

 

سخنران: خانم دکتر مریم محمدی

عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه خوارزمی

 

زمان: چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰، ساعت ۱۷:۰۰

 

   لینک شرکت در وبینار:

 

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

 

تحت نظارت وف ایرانی