رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی دکتر عین‌اله‌زاده

وبینار ۸

عنوان:

گروه‌های بازتابی

سخنران: آقای دکتر مصطفی عین‌اله زاده صمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

لینک وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

 

چکیده سخنرانی:

بازتاب نسبت به ابرصفحه‌ها یک تقارن در همه فضاهای هندسی متداول اقلیدسی، کروی و هذلولوی از همه ابعاد است. یک "گروه بازتابی" گروهی گسسته از ایزومتری‌ها در هر یک از این فضاها است که توسط تعدادی بازتاب تولید می‌شود. انواع گروه‌های بازتابی در  حل مسائل مختلف ریاضی از هندسه تا جبر به صورت طبیعی ظاهر می‌شوند. در  این سمینار قصد داریم ضمن معرفی این گروه‌ها و توصیف آنها در ابعاد پایین‌، به چند کاربرد از جمله رده‌بندی چندوجهی‌های محدب و نیز حل مسأله‌ای در نظریه گروه‌ها اشاره کنیم. اکثر مطالب ارائه شده برای دانشجویان کارشناسی که دروس مقدماتی جبر و هندسه را گذرانده‌اند، قابل استفاده خواهد بود.

 

تحت نظارت وف ایرانی