رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی دکتر منجگانی، ۲

عنوان:

Doubly Stochastic Operators and Majorization of Integrable Functions  

سخنران: آقای دکتر سید محمود منجگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و رییس دانشکده علوم ریاضی

دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

لینک وبینار:

https://meet.iut.ac.ir/b/ram-08w-sde-muf

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی