رفتن به محتوای اصلی
x

سخنرانی دکتر میثم نصیری

عنوان: در جستجوی پایداری و یکپارچگی در دینامیک

سخنران: آقای دکتر میثم نصیری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی 

دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۷

اسلایدها

https://drive.google.com/file/d/16RKmxtpkI2RK5BbAo4eVoFSgZx1M4CeZ/view?…

لینک ویدئو ضبط شده

https://drive.google.com/file/d/19yg_seiOkJfCkZLTHkkwKfGn01Oks92m/view?usp=sharing

 

 

چکیده:

راهی برای شناخت بهتر بعضی پدیده‌ها مطالعه زیر بخش‌های تجزیه‌ناپذیر آنهاست. در این سخنرانی به مفهوم دینامیک‌های تجزیه‌ناپذیر، پایداری و امکان تحقق آنها از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

تحت نظارت وف ایرانی