رفتن به محتوای اصلی
x

صلبیت شکاف طیفی در فضاهای با انحنای نامنفی

دومین وبینار دانشکده ریاضی در ترم جاری چهارشنبه این هفته ۱۴ آبان ساعت ۱۴:۳۰ برگزار می شود و سخنران این هفته آقای دکتر لکزیان هستند.

لطفا در این سخنرانی از طریق لینک زیر شرکت فرمایید.

لینک جلسه:

https://join.skype.com/eHD1hT6fy0E8

lakzian-sokhanrani

 

 

تحت نظارت وف ایرانی